Accordeonvereniging De Optimisten Delden ©  2017

Home Nieuws Agenda Foto's Over ons
Home

De Geschiedenis van De Optimisten


1955
De vereniging werd opgericht op vrijdag 19 augustus 1955, men begon toen met 8 leden. Drie weken later waren het er al 15. Met deze vijftien mensen werd voor het eerst een concert gegeven in de veranda van het toenmalige ziekenhuis te Delden.

Initiatiefnemer en dirigent voor de oprichting was de heer B. Keizer, hij werd bijgestaan door het dagelijks bestuur dat bestond uit: De heren G. Wernink, A. Ravenshorst en G. Bokhoven. Vanaf het begin zijn er veel concerten gegeven in bejaardenhuizen en elk jaar was er een concert bij het toenmalige hotel Rupert. Na afloop van de concerten was er altijd gelegenheid om te dansen en vaak werd er door eigen leden gespeeld. Dit werd door iedereen ervaren als een echt avondje uit. Er waren diverse contacten met andere muziekverenigingen uit de omstreken en zelfs uit Duitsland, de plaatsen Emsdetten en Dinslaken. Hieruit vloeiden veel gezamenlijke concerten voort.

1972
Onder leiding van de heer Keizer is vaak meegedaan aan concoursen, zo promoveerde De Optimisten op 8 december 1972 van de vierde naar de derde klasse, met de stukken ‘La festa Splendora’ en delen uit de ‘Riedenburger Speilmusik’ deel 5 nr. 1, 4, 7 en 9, allebei van Joh. W. Kok. De promotie werd gevierd met een receptie in de grote zaal van hotel Rupert. Deze werd o.a. bezocht door burgemeester Mr. Rademaker hij bedankte tevens de jeugdige muzikanten en het bestuur voor de fijne medewerking die de vereniging verleende aan de promenade concerten in Delden. De heer M. Hielkema uitte als voorzitter van de landelijke bond van accordeonverenigingen zijn bewondering voor de prestaties van de vereniging en de kennis van de dirigent.

Eerst op de vrijdagavond en daarna op de dinsdagavond werd er gerepeteerd in de witte school aan de Noorderhagen. Daarna verhuisden De Optimisten naar de Schakel en vanaf 1983 wordt er gerepeteerd en concerten gegeven in het muziekgebouw ‘In Vriendschap’ van Amicitia.

1975
Met het twintigjarig bestaan is er een jubileumconcert gegeven bij De Engel. Het dagelijks bestuur bestond toen uit: Dhr. J. ten Broeke voorzitter, Dhr. J Vijn secretaris, Dhr. A. Ravenshorst penningmeester, Dhr. G. Akkerman en Mw. M. Nijland vertegenwoordiger van het jeugdbestuur. Al deze bestuursleden speelden mee in het orkest dat toentertijd bestond uit 17 leden grotendeels jeugd. Het ledenaantal heeft een top gekend van 65 leden, het bestuur heeft veel werk verzet om het ledenaantal te vermeerderen. Zo is men na het jubileumconcert begonnen met de start van een B-orkest. Door de opbouw van een eigen instrumentarium en afspraken met de Hengelose Muziekschool werd de drempel om lid te worden van de vereniging aanzienlijk verlaagd. Daarnaast heeft Ger Akkerman veel energie gestoken in het opleiden van leden.

1980
Net voor het zilveren jubileum was er een dirigentenwisseling, Dhr. Keizer gaf na jaren tomeloze inzet het stokje over aan Lodewijk van Houwelingen. Het vijfentwintig jarig jubileum werd gevierd op 20 september 1980 met een receptie in het restaurant van sporthal De Reiger, ‘s avonds was er feest in de grote zaal van het parochiehuis. De dames waaronder D. Vijn en C. Akkerman echtgenotes van bestuursleden boden de vereniging een door hen vervaardigd vaandel aan. Van de leden van de vereniging kreeg het bestuur onder andere een grote prijzenkast gemaakt door leden en familie van het activiteitencomité (Marie Timmermans, Johan Wielens, Riekie v.d Bosch)

1981
In oktober 1981 hebben het A en B-orkest deelgenomen aan een nationaal concours dat werd georganiseerd door het Arnhemse Kunst Door Oefening. Het B-orkest wist zich te handhaven in de derde divisie en het A-orkest promoveerde naar de eerste divisie. Ter gelegenheid van de promotie was er een receptie en die werd afgesloten met een concert, dat werd verzorgd door drie orkesten met in totaal vijftig leden.

1983
Het jaarlijks concert in 1983 werd gehouden in de grote zaal van muziekgebouw In Vriendschap. Het bleek dat het nieuwe gebouw bijzonder geschikt was voor het geven van concerten.

1985
In 1985 werd het 30 jarig bestaan van de Optimisten gevierd, met een concert. Dit jaar werd ook gevierd met een concert in het kader van het Europese jaar van de muziek in sporthal de Reiger, naast de Optimisten traden daar ook de Deldense drumfanfare en Amicitia op.

1987
In 1987 maakte de nieuwe dirigent Eléon de Haas uit Almelo tijdens het jaarlijks concert zijn debuut, hij nam het dirigeerstokje over van Ger Akkerman die deze functie dit jaar ad interim vervulde na het vertrek van L. van Houwelingen. Het Optimistenkwartet (Elly Akkerman, Anke Oosterhof, Wouter Extercatte en Laurens Detert Oude Weme) zorgde in de pauze voor een muzikaal intermezzo, hun eerste optreden bereikte een climax in de Sabeldans van Aram Khachaturian.

1992
In 1992 hebben het A en B-orkest meegedaan aan een concours in Dieren, beide orkesten hebben dit voldoende tot goed afgesloten waarmee ze zich in de divisie handhaafden.

1995
In 1995 bestonden de optimisten 40 jaar, dit is gevierd met een groot jubileumconcert in het parochiehuis te Delden. Aan dit concert hebben onder andere meegewerkt: Het Hengelose Accordeon Orkest o.l.v Esther Peressoni en Fata Morgana. Speciaal voor dit jubileum is een oud ledenorkest gevormd, zij hebben Cupido van Johan Bok en Our Director van F. Bigelon gespeeld en gezamenlijk met Het B-Orkest het nummer Duck town rock van Henk op ’t Ende. Elly Akkerman en Ingrid Vijn hebben samen een muzikaal intermezzo gespeeld. Samen met het HAO en alle Optimisten zijn de nummers Second Waltz van Dimitri Shostakovich, Free world fantasy van Jacob de Haan en Music van John Miles ten gehore gebracht.

1997
In september 1997 heeft Antoinette ten Brummelhuis samen met Resi Meijer en Diane Wesselink een jeugdorkest, dat bestond uit ongeveer 10 leden, opgericht. Met het najaarsconcert hebben zij al een aantal nummers gespeeld.

2001
In 2001 heeft Eléon de Haas na 12 en een half jaar afscheid genomen van het orkest, Esther Peressoni heeft het stokje overgenomen. Tijdens het laatste concert van Eléon werd gespeeld in totaal nieuwe outfit. Het eerste concert onder leiding van Esther was geheel in franse Stijl. Onder het genot van stokbrood en een glas wijn kon iedereen genieten van Franse musette’s en Franse filmmuziek, waaronder de Klokkenluider van de Notre Dame.

2005
Het 50-jarig jubileum. Dit is een heel jubileumjaar geworden, dat er als volgt uitzag:

6 december 2005 Inluiding jubileumjaar met Kerstconcert

24 maart 2006  Receptie

25 maart 2006  Jubileumconcert m.m.v. De Havenzangers

18 november 2006 Afsluiting jubileumjaar o.a. met oud-ledenorkest

Alle leden hebben hier met volle inzet aan meegewerkt. Er waren verschillende werkgroepen; zaalinrichting, geluid en verlichting, toegangskaarten, sponsoring, programmaboekje, media etc.

Vooral het concert op 25 maart, bij de Rustende Jager was met recht een hoogtepunt. Het podium zag er fantastisch uit, de zaal was uitverkocht, het totale muzikale optreden werd opgeluisterd met filmbeelden en teksten. Het programma werd aan elkaar gepraat door ladyspeakster Esther ter Horst (Monky uit Jonge leu en oale grond). De avond werd afgesloten met een spetterend optreden van De Havenzangers.

2010 – 2015
In 2010 werd Jacqueline Lenderink-de Vries als dirigent voor een nieuw te vormen Opleidingsorkest aangesteld. Aanvankelijk was dit orkest gericht op de jeugd, maar het animo van de 65 plussers was aanzienlijk groter.

Tijdens het jubileumconcert dat muziekvereniging Amicitia gaf in 2013 ter ere van hun 90-jarig bestaan hebben De Optimisten als collega-muziekvereniging, evenals het Goors Mannenkoor en Let’s Move Delden, opgetreden. In een omgebouwde sporthal De Reiger kregen de ruim 450 bezoekers een spectaculair optreden voorgeschoteld.

In 2013 was Ger Akkerman 50 jaar lid van de vereniging. Natuurlijk werd hij hiervoor ruimschoots in het zonnetje gezet. Hij kreeg een receptie aangeboden, waar veel oud leden bij aanwezig waren. Met paard en wagen werd hij van huis opgehaald en bij aankomst in het Parochiehuis was de rode loper voor hem uitgelegd. Ger werd blij verrast door de ereboog van Optimisten en een optreden van zijn drie kinderen, die voor deze gelegenheid een door Ger zelf geschreven nummer (Deux pieces March) hadden ingestudeerd. Ger betekent veel voor de optimisten.

In 2014 werd het, na 13 jaar, tijd voor een nieuwe outfit. Deze is gemaakt door medewerkers van Stork Nus. Hiermee kregen De Optimisten een eigentijdse en frisse uitstraling.

2015
Het 70 jarig bevrijdingsfeest werd in Delden groots gevierd onder de naam 'Delden terug naar toen'. Het B- en A-orkest hebben hiervoor allerlei stukken en liedjes uit de oorlogstijd ingestudeerd. Deze zijn o.a. ten gehore gebracht in de Stadshagen en verpleeghuis Elisabeth.

Collega accordeonvereniging De Almelonia's uit Almelo hebben contact gezocht om over een vorm van samenwerking te praten. Dit is opgepakt door gezamenlijk 2 concerten uit te voeren. In november 2015 in het Parochiehuis te Delden en in maart 2016 in Hof 88 te Almelo. De intentie is om vaker een muzikaal beroep op elkaar te doen.

In 2015 bestonden De Optimisten 60 jaar. Dit is gevierd in kleine kring met leden en aanhang bij Villa Kakelbont in Tilligte. Na een gezellige busrit volgde een theaterdiner en een erg gezellige feestavond. Alle leden ontvingen na afloop een pen met hierin gegraveerd: "De Optimisten". Elly Akkerman is tijdens het Najaarsconcert in het zonnetje gezet vanwege haar 40 jarig jubileum.  Wethouder Harry Scholten heeft een woordje tot Elly gericht en bedankt voor het vele vrijwilligerswerk dat zij voor de vereniging verricht.

2016
In augustus 2016 heeft het bestuur een extra ledenvergadering belegd om over de toekomst van onze vereniging na te denken. Hieruit is voortgekomen dat een nieuwe orkestindeling het voortbestaan van de vereniging beter zal waarborgen. Vanaf 01-01-2017 bestaat de vereniging uit: het Amusementsorkest, het Groot-Orkest (alle leden) en het Ensemble.

2017
Tijdens het najaarsconcert op 25 november draagt dirigent Jacqueline Lenderink-de Vries het dirigeerstokje over aan Froukje Klinge. Froukje zal het A-Orkest onder haar hoede nemen. De orkestindeling wordt teruggedraaid naar het A-, B- en Amusementsorkest. De laatst genoemde orkesten zullen weer geleid worden door Ger Akkerman.

Wordt vervolgd…..